Ankara �i�ek g�nderme

Organizasyon hizmetleri i�in G�kku�a�� mahallesi G�kku�a�� caddesi
No; 57 / A Balgat �ankaya Ankara
0-312-3201714  & 3195868

Ankara da t�m semtlere �cretsiz , h�zl� , kaliteli �i�ek g�nderin.

Ankara �i�ek sipari�i ve �i�ek yolla sitesi
Buketler | Aranjmanlar | D���n Nikah �i�ekleri | Kutu G�ller  | Orkide | Bonsai ve Bambu |
Annelere g�zel �i�ekler| Sevdiklerinize �zel �i�ekler | Vazo Tanzimleri | Cenaze �elenkleri | Perf�rjeler |

Anasayfa

Teslim �artlar�m�z

G�venli�iniz

�deme Yollar�

�i�ek Servis B�lgelerimiz

�i�ek�iler i�in �zel g�nler

Nikah �ekeri

Kartvizit - Davetiye

�i�ekler Bozulmas�n

ankara �i�ek g�nder , anneler g�n�

ankara �i�ek g�nder , ankara �i�ek�ilik

ankara �i�ek  ankara �i�ek�i  ankara �i�ek�ilik  ankara �i�ek yolla  �i�ek g�nder  �i�ek yolla  �i�ek siparisi

���EK B�LG� K��ES�

 EK�PMAN K�RALAMA

Ankara Dilek balonu Sat��� hizmetimiz ba�lam��t�r.

hareketli �i�ek resimleri

HAREKETL� ���EK RES�MLER� S�ML� ���EKLER ���N TIKLAYIN

50 Adet s�per �i�ek Duvar Ka��d� Resmi Orjinal boyutunda

Ankara �i�ek pazar� site haritas�

Site Haritam�z

Bize Yaz�n

ANKARA D���N ORGAN�ZASYONU , BALON , U�AN BALON , MASA SANDALYE K�RALAMA , MASA SANDALYE S�SLEME , GEL�N YOLU , N�KAH T�RENLER� , BASKILI BALON , BASKISIZ BALON , PALYA�O , HAVA� F��EK G�STER�LER� .

d���n organizasyonu   masa sandalye kiralama   d���n t�renleri            masa kiralama masa s�sleme      masa kiralama masa s�sleme     d���n mekanlar� mekan�

   d���n t�reni mekanlar     D���n Mekan�,     ORGAN�ZASYON. D���n Organizasyonu

     

T�RK�YE GENEL�NDE VE ANKARA MERKEZL� ORGAN�ZASYON F�RMAMIZ DA HER T�RL� ORGAN�ZASYON ��LER�N�Z �T�NA �LE YAPILMAKTADIR.

HEM UCUZ HEM KAL�TEL� D���N ORGAN�ZASYONLARINIZ ���N F�RMAMIZI G�VEN �LE KULLANAB�L�RS�N�Z.

A�A�IDAK� HER T�RL� ORGAN�ZASYONLAR �T�NA �LE YAPILMAKTADIR.

ANKARA GENEL�NDE 1 G�N ��ER�S�NDE ( AYNI G�N ���NDE ) AYNI ANDA 5 D���N ORGAN�ZASYONU YAPAB�LMEKTEY�Z.

���EK��L�K MESLE�� DI�INDA T�RK�YE N�N EN B�Y�K VE K�KL� ORGAN�ZASYON F�RMASIYIZ. T�RK�YE GENEL�NDE T�M �L VE �L�ELERE D���N ORGAN�ZASYONU VE BALON DEKORASYONLAR ���N ELEMAN G�NDERMEKTEY�Z.

Balon Dekorasyonu

Kuma� Dekorasyonu

�i�ek S�slemesi

Catering

M�zik-Ses Sistemleri

Ekipman Kiralama

Sandalye-Masa Kiralama -biestro masa kiralama

Palmiye Soba Kiralama

Palya�o Temini

Hostes Temini

D���n Pastas�

�� yemekleri ve toplant�

A��l�� T�renleri

Temel Atma T�renleri

Do�um g�n� partisi

D���n Organizasyonu

K�r Piknik Organizasyonlar�

Do�um Organizasyonlar�

�irket Piknikleri

Pe�etelik

Hal�

An� Defteri

Havuz S�slemesi

�evre D�zenlemesi

Maytap Havai fi�ek g�sterisi

Gelin Arabas� S�sleme

Gelin �i�e�i

Nikah Masas� S�sleme

Gelin Damat Yolu

Giri� Tag�

sandalye giydirme

piknik organizasyonu

S�nnet oda ve bah�e s�slemeleri

Kamera �ekimleri

Mezuniyet T�renleri

Yemekli tekne turlar�

Host ve Hostes

Ki�ilere �zel g�n �zel organizasyonlar�

AYRICA F�RMAMIZ BALON DEKORASYON VE BALON �LE �LG�L� OLARAK HER T�RL� ORGAN�ZASYON YAPMAKTADIR. BALON DEKORASYON VE U�AN BALON LARIMIZ �LE �LG�L� HER T�RL� BALON S�SLEME ��LER�N�Z YAPILMAKTADIR.

             

ANKARA PALYA�O H�ZMETLER� , PALYA�O G�NDERME , PALYA�O K�RALAMA KONUSUNDA F�YAT VE ETK�NL�KLER HAKKINDA B�LG� ALAB�L�RS�N�Z. TIKLAYINIZ

BALON �LE �LG�L� OLARAK HER T�RL� ESTET�K S�SLEME YAPILMAKTADIR.

T�RK�YE N�N EN B�Y�K ORGAN�ZASYON F�RMASI

ANKARA ���EK PAZARI

                                 Bu konuda l�tfen telefondan bilgi al�n�z .

                                             tlf;+90-312-3201714 3195868 3622218

Ankara �i�ek g�nderme ankara �i�ek yolla ankara �i�ek sipari�i ankara �i�ek�iler

banka bilgileri �i�ek �demesi banka bilgisi

�i�ek teslimlerimiz g�n�nde ve zaman�nda yap�lmaktad�r.     �i�ek sipari�i memnuniyet durumu

SEVD�KLER�N�Z ���N A�A�IDAK� KATEGOR�LERDEN �R�N BE�ENEB�L�RS�N�Z.

  Buketler  -  Aranjmanlar  -  Sevdiklerinize �zel �i�ekler  -  Orkide  -  Kutu G�ller  

Vazo Tanzimleri  -  Sevenlere �zel Vip �r�nler

 

ANKARA ���EK PAZARI EN �OK SATAN �R�N MODEL�  12 ADET KIRMIZI G�L

     

    

�i�ek resmi , �i�ek resimleri , �i�ek isimleri hakk�nda genel bilgi

ANKARA D���N ORGAN�ZASYON S�TEM�ZE HO� GELD�N�Z. ANKARA D���N ORGAN�ZASYON F�RMAMIZ ANKARA VE T�M T�RK�YE DE EN UYGUN F�YATTAN D���N ORGAN�ZASYONLARI YAPMAKTADIR.

Ankara �i�ek�ilik olarak vermi� oldu�unuz �i�ek sipari�leriniz 28 y�ll�k deneyim ve i��ilik ile haz�rlanmaktad�r.Online �i�ek sitemiz �zerinden ankara �i�ek firmas� olarak t�m ankara genelinde �i�ek servisi yapmakta ve �i�ek g�nder i�lerinizi itina ile yerine getirmekteyiz. �i�ek sipari� esnas�nda firmam�z asla Ankara genelinde ek nakliye �creti almamaktad�r.Sitemizde kredi kart� g�venli�iniz comodo ssl firmas�n�n g�venli�inde sa�lanmaktad�r. S�TEM�Z� G�VEN �LE KULLANAB�L�RS�N�Z.

* �NEML� B�LG� ;Vermi� oldu�unuz �i�ek sipari�lerini alt k�s�mdaki sipari� no k�sm�ndan takip edebilirsiniz.

0-312-285 60 AA

Sipari� No:
Ankara online �i�ek g�nderme - Ankara �i�ek�ilik Servis Hizmetleri t�m Ankara �i�ek g�nder ve �i�ek yolla haklar� Bulvar �i�ek�ilik tir.
 Resimler ve �i�ek �r�nleri izinsiz kopyalanamaz ve izinsiz al�namaz.
Bulvar �i�ek�i - Ankara �i�ek�ilik Hizmetleri
    ANKARA