Ankara Çiçek gönderme

Gökkuşağı mah gökkuşağı cad no 57 A Balgat Çankaya Ankara
Organizasyon için arayın 0 312 320 17 14
+90-312-3201714  & 3195868

Ankara çiçek gönder
                                  Ankara da tüm semtlere ücretsiz , hızlı , kaliteli çiçek gönderin.
Buketler | Aranjmanlar | Düğün Nikah Çiçekleri | Kutu Güller  | Orkide | Bonsai ve Bambu |
Annelere güzel çiçekler | Sevdiklerinize özel Çiçekler | Vazo Tanzimleri | Cenaze Çelenkleri | Perförjeler |
 Saksı Çiçekleri | Oyuncaklı Çiçekler | Yaşpastalı çiçekler | Balonlu Çiçekler | Meyvalı Çiçekler |
Güller | Mevsim Çiçekleri |Uçan Balon
--- Yararlı Bilgiler Bölümümüz ---

Anasayfa

Teslim Şartlarımız

Güvenliğiniz

Ödeme Yolları

ankara çiçek gönder , anneler günü

ankara çiçek gönder , ankara çiçekçilik

ankara çiçek  ankara çiçekçi  ankara çiçekçilik  ankara çiçek yolla  çiçek gönder  çiçek yolla  çiçek siparisi

ANKARA ÇİÇEK - ÇİÇEKLERİN DAYANMA ÖMRÜ ;

Sevdiklerinizden güzel bir çiçek demeti yada aranjman aldınız. Çiçeklerinizin olduğundan uzun süre dayanmasını istiyorsunuz ve çiçekler daha uzun süre kalsın ölmesin diyor iseniz bazı husulara dikkat etmeniz size gelen bu güzek çiçek hediye ürünlerinin daha uzun süre kalmasını sağlayacaktır.

- 2 günde bir vazo içindeki suyu dinlenmiş su ile değiştirin.

- Vazo içinde kalan çiçek demetinin yeşil yapraklarının suya gelmemesine dikkat edilmesi gereklidir

- her değişimde büyük yemek kaşığı kadar ozon suyu yada çamaşır suyunun vazo içine konulması suyun mikroplardan arınması ve çiçeğin sap kısmının tam çürümemesini sağlayacaktır.

- Çiçek direk güneş ışığı altına yerleştirilmemelidir. Sıcaklık çiçeğin çabuk açmasına sebep olacaktır.

- Çürüyen ve solan kısımlar çiçekten ayrılması gereklidir.

- her su değişiminde çiçek sapı 5 ila 9 cm arası yan çarpraz olarak kesilmeli ve eski çürüyen sap kısmı kesilerek alınmalıdır.

- soğuk klima dışı esen ve esinti alanlarda çiçek solması daha hızlı olacaktır.

Ankara çiçek gönderme firmamız en taze mis kokulu çiçekleri sizin için demetler , aranjmanlar , buket olarak hazırlamaktadır. Çİçekçi telefonu muz sizlerin hizmetinizdedir. Ankara çiçekçilik firmamızı tercih ettiğiniz için sonsuz teşekkürler. Yukarıda ki uyarıları dikkatlice uyguladığınızda çiçek solması yada çiçeklerin uzun dayanmaları bir nebze daha düzgün olacaktır.

Havası serin olan salonlarda çiçekli bit­kiler uzun süre tazeliğini sakladığı gibi, üze­rinde oluşagelecek koncalar bile yavaş ya­vaş gelişirler. Böyle fidanları salonlarda uzun süre çiçekli olarak bulundurmak ko­laydır. Yalnız güneşe çıkarılmamak koşu­luyla yazın haftada iki üç kez toprağını su-lamalıdır. Fakat kesilmiş ve salonların süs­lenmesinde kullanılacak çiçekleri nasıl sak-lamalıdır? Bu da kolaydır. Örneğin; bahçe­den topladığınız çiçekleri tek tek, ya da de­met haline getirdikten sonra tazeliğini de­vam ettirmek için her çiçek uzun bir sap ile kesilmelidir. Yaprakların fazlasını kopa­rıp, dikenleri varsa kesildikten sonra bunla­rı vazolara koymalıdır. Sapları kalın ve uzun olanlar daima çok, sapı ince ve kısa kesi­lenler az dayanırlar. Çiçeklerin ne kadar sü­re taze olarak kaldıkları hakkında birçok deneyler yapılmıştır. Drüşki denilen beyaz güller 22 gün vazoda tazeliğini kaybetmeden saklanabilir. Karanfiller de 17 gün dayana­bilir.

Koyu renkli çiçekler açık renklilerden daha az dayanırlar. Çiçek yaprakları kaim olanlar tazeliklerini, incelerden daha çok saklarlar. Yaprakları sert ve kalın bitkile­rin çiçekleri de fazla yaşar. Kasımpatı (Chrysanthemum), Saraypatı (Reine Mar-guerite), Vapurdumanı (Ageratum), Papat­yalar, Amerikan Güzeli (Coreopsis), Kadife (Tagete), Kirli Hanım (Zinnia) çiçekleri en az bir hafta süreyle taze kalırlar. Peygam­ber Çiçeği (Centaurea), Yıldız (Dahlia) çiçek­leri dört beş gün; Sümbül (Hyacinthus), Kuzgun Kılına (Gladioli-Glayöl), Teşbih Çiçeği (Canna), Zeren, Fulya, Süsen (îris). Zambak (Lillium), Lâle, tnci Çiçeği (Muquet), Manisa Lâlesi (Anemone) gibi soğanlı çiçek­ler en çok bir hafta; Ağaç Şekayiki ve Acem Lâlesi, Arslan Ağızı, Hezeran ya da Zeyneti Bostan (Delphinium) çiçekleri on gün; bü­yük çiçekli Kasımpatları, Karanfil ve birçok Güller, cinslerine göre, bir haftadan on beş güne kadar tazeliklerini devam ettirirler. Dilküşa Çiçeği (Gerbera) bir ay ve Ölmez Çi­çeği dedikleri Herdem Baki (îmmortelle) birkaç ay dayanırlar. Orkide'ler bir ay dayanırlar.
Leylâk'lar, Zakkum, Açalya, Kamelya, Kartopu, Mavi Salkım'Iar gibi ağaç halinde olanların çiçekleri beş - altı gün tazeliklerini
murdan yoğrulmuş bir tarzda koyup, bu ça­mura istenilen çiçek ve yaprakları saplany-la yerleştirerek tabağın üzeri zarif bir şekilde süslemelidir.

Sofraların süslenmesinde dikkate alın­ması gereken iki önemli nokta vardır: Biri çiçeklerin yüksekliği ve büyüklüğü ile sof­rada oturanların birbirini görmelerine engel olmaması, diğeri de çiçekleri sofrada otu­ranları rahatsız etmeyecek biçimde yerleşti­rilmesi. Bu amaçla kullanılan ve daima ye­şil duran yapraklardan en iyileri Fujer'ler-dir. Bunların çoğu ve özellikle Selaginella, Adiantum gibi zarif yapraklar ve çiçekler­den Orkide'ler ve kısa boylu çeşitli cins ca-mekân bitkileri olabilir.

Sofra örtüsü üzerine konacak çiçekle­rin boyutu da küçük olmalıdır. Sofraların küçük çiçeklerle süslenmesini bir halı iş­lenmesine benzetirseniz, bu işte başa­rılı olacağınıza şüphe yoktur. Yemek sofraları iştah verici meyveler ile de süslenebilir. Dahası, çiçek ve yaprakların aralarını çeşitli taze meyveler ile süslemek de son bir görüştür. Fidanın üzerinde doğal olarak bulunan çiçekli dallar, çok daha ilgi çeker. Fidanların duruş şekli, görünüşü ve yapraklarının koyu ya da açık yeşil olması, üzerinde açılan çiçeklere doğal bir güzellik bağışlar. Koparılmış bir çiçek ne kadar za­rif olursa olsun fidan üzerinde bulunduğu sürece sahip olduğu güzelliği ve cazibeyi kıs­men kaybeder.

saklayabilirler. Tazeliğini saklaması arzu olunan çiçekleri demet halinde bırakmama­lıdır. Demetleri çözüp her çiçeği ayrı ayrı, yani vazoya girecek miktar ne ise o kada­rını vazoya koymalısınız. Vazolara konulan çiçekleri daima güneşten ve ısıdan uzak bu­lundurmalıdır. Gölgeli ve serin yerler çok uygundur. Her sabah ortalık süpürülürken çiçekleri vazosu ile birlikte dışarı çıkarma­lı ve vazonun da her iki günde bir suyunu değiştirmelidir. Vazonun suyunu değiştirir­ken iki günde bir her çiçeğin sapının ucun­dan birer santimetre kesmelidir. Bozulmaya başlamış çiçeklerle, dökülmüş yapraklan daima çıkarmalısınız.
Yemek ve ziyafet sofralarının çiçeklerle süslenmesi Yunanlılar ve Romalılar za­manından beri devam edegelen bir süsleme sanatıdır. Sofraların süslenmesi gerçekten bir sanattır. Bunda başarılı olmak için bir mühendis kadar, değişik biçim ve görünüş­ler üzerinde bilgi sahibi olmak gerekir. Es­ki imparatorların, kralların sofralarının süs­lenmesine değin elde edilen resimlere bakı­lırsa yemek sofrası, bir sofradan çok, san­ki çiçeklerden yapılmış bir mozaik yapıtım andırmaktadır. Bununla beraber, bugün ye­mek sofraları en basit şekillerde süslenmek­tedir. Sofraların süslenmesi için kullanıla­cak çiçeklerin kısa saplı olmaları uygun­dur, örneğin; soframn ortasına yuvarlak ve sofranın şekline uygun olarak çiçeklerle re­simler, ya da yalnız sofra ortasına boydan boya çiçeklerle çeşitli şekiller yapılır. Bura­da kullanılan çiçekler kısa saplı ya da sap­sız ve yaprakları ince ve sapsız olmalıdır. Renklere gelince; yemek sofrasında san renkten başka, her renkte çiçekler kullanı­labilir. Renkli yapraklar ve özellikle kuru­tulmuş ya da stirilize edilmiş olursa çok za­rif bir görünüş oluşturur. Yapılacak şekil­lerde sofra üzerine konacak meyvalıklann, sürahilerin bulunduğu ve bardak, tabak gi­bi şeylerin de yerlerini hesap ederek bu yer­ler birer daire şeklinde çiçeklerle çevrihne-lidir. Sofranın ortasına büyük vazolarla ya da süslü saksı veya sepet içinde çiçek ko­nabilir. Sofranın ortasına koymak için ta­bak içinde çiçekler bulundurulabilir; bunun için düz bir yemek tabağı almalı, içine killi topraktan yapılmış ve suyunu çekmiş,

Vazonun suyuna biraz kömür tozu ya da tuz veya aspirin, ya da kinin atarak çiçeklerin böylece saklanması önerilirse de, bizce her gün vazonun suyunu değiştirirse­niz buna gerek kalmaz. Isı ve sıcak hava, çi­çekleri çok etkiler. Konca halinde bir çiçek

sıcağın etkisiyle iki saat içinde açılır. Çiçek­çiler bu duruma çok önem verirler. Açılmış çiçekler daha çabuk sürüleceğinden, müşte­rilere önce bunları satarlar. Konca halinde olanları mahzende veya bodrum katında, so­ğuk hava mahzenlerinde saklarlar. Fakat de­met yapmak ya da sepet süslemek için çiçek -gerekince, mahzenden çıkararak yapıma baş­larlar. İşte çiçekçilerde her vakit taze görü' len çiçekler, satılıncaya dek bu şekilde sak­lanır. Çiçek demetlerini bir yere göndermek arzusunda bulunursanız, önce çiçekler üze­rine bolca su serptikten sonra ince bir kâğıt ya da plâstik bir tabakayla sonra da gazete kâğıdı ile demedi güzelce sarıp, öylece gön­dermelisiniz. Çiçekçiler satılmayan, bayat çiçekleri de çeşitli matem törenleri için saklarlar ve çelenkleri bunlardan yaparlar.
Çiçekçiler yaptıkları demetlerin daha çok süslü olmasına dikkat ederler. Ne çiçek lerin renkleri arasında bir oran, ne de şekil ve büyüklüğü yönünden bir zariflik bulun­ması onları çok az ilgilendirir. Tabii ince zevk sahibi çiçekçiler de vardır. Genellikle sapları kısa olan çiçekleri tel, ince tahta, sap, dal gibi şeyler üzerine sarıp bağladık­larından bu gibi demetleri olduğu gibi va­zoya koysanız ve hatta üzerine birkaç kez su da serpseniz, çiçeklerin sapları tamamen su­ya girmeyeceğinden hepsi birden solmaya başlarlar. Böylece tek tek bir hafta daya­nabilecek bir çiçek, bağlı demet halinde an­cak iki üç saat yaşayabilir. Bundan ötürü, nasıl bir çiçek demeti olursa olsun, sakla­maya karar verdiğiniz zaman, her birini ay­rı ayrı çözüp üzerindeki bağ, dal, yeşillikler ve benzeri şeyleri çıkardıktan sonra vazolara koymalıdır. Vazonun şekline göre çiçek düzenlemesi de değişir. Çiçeklerin boyutuna göre de vazoların biçimi değişir.
Uzun ve kaim saplı çiçeklerden, örneğin; Kasımpatı, Saraypatı, Gül, Karanfil, DÜ-küşa, Zambak, Sümbül gibilerin solmaya başladığı görülünce hemen çıkartıp atmama-lıdır. Bunları da pek kolay bir yöntemle yine geçici olarak yaşatmak olağandır. Bunun için bu gibi çiçekleri saplarının yarışma kadar, el yanmayacak derecede sıcak bir suyun içi­ne koyup, karanlık bir yere ya da geceleyin on saat kendi haline bırakmalısınız. İşte bu yöntemle solacağını zannettiğiniz o sörpmüş çiçekler, ertesi gün sizi güleç bir yüzle kar­şılayacak kadar yeniden tazelenmiş bulunurlar.

 

Ankara Ayaş çiçek gönder firması şahane ürünümüz güzel ve etkili kırmızı güller
Ankara Ayaş çiçek gönder firması şahane ürünümüz güzel ve etkili kırmızı güller
1188 TL - Kod:2368
Ankara Başkent çiçek gönder
şahane karışık mevsim çiçek buketi Ankara çiçek gönder firmamızdan görsel ürün
şahane karışık mevsim çiçek buketi Ankara çiçek gönder firmamızdan görsel ürün
1470 TL - Kod:464
Ankara Başkent çiçek gönder
Ankara Ayaş Çiçekçi firmamızdan sevilenlere çiçek Cam içinde 5 gül Ankara çiçek gönder firması şahane ürünümüz
Ankara Ayaş Çiçekçi firmamızdan sevilenlere çiçek Cam içinde 5 gül Ankara çiçek gönder firması şahane ürünümüz
1054 TL - Kod:3048
Ankara Başkent çiçek gönder
Ben farklı bir ürün göndermek istiyorum diyor iseniz sepet içerisinde hazırlanmış çiçekler
Ben farklı bir ürün göndermek istiyorum diyor iseniz sepet içerisinde hazırlanmış çiçekler
1199 TL - Kod:1502
Ankara Başkent çiçek gönder
Sevdiklerinize özel tek kırmızı gül Ankara Ostim çiçek gönderimi firması ürünümüz
Sevdiklerinize özel tek kırmızı gül Ankara Ostim çiçek gönderimi firması ürünümüz
835 TL - Kod:726
Ankara Başkent çiçek gönder
Özel ve etkilemek isteyenler için bonsai bitkisi minyatür ağaç
Özel ve etkilemek isteyenler için bonsai bitkisi minyatür ağaç
24039 TL - Kod:1024
Ankara Başkent çiçek gönder
saksı bitkisi 1 dal orkide Özel bir tanzim isteyenler için
saksı bitkisi 1 dal orkide Özel bir tanzim isteyenler için
1318 TL - Kod:3072
Ankara Başkent çiçek gönder
sepet içerisinde kır çiçekleri oyuncaklı Farklı bir hediye ürünü isteyenler için
sepet içerisinde kır çiçekleri oyuncaklı Farklı bir hediye ürünü isteyenler için
1449 TL - Kod:1702
Ankara Başkent çiçek gönder
çift katlı düğün nikah açılış çiçeği Görsel ve farklı bir çiçek isteyenler için
çift katlı düğün nikah açılış çiçeği Görsel ve farklı bir çiçek isteyenler için
1879 TL - Kod:2820
Ankara Başkent çiçek gönder
mevsimsel perförje çiçeği Ankara çiçek satışı firma ürünümüz
mevsimsel perförje çiçeği Ankara çiçek satışı firma ürünümüz
5949 TL - Kod:2806
Ankara Başkent çiçek gönder
DIEFFENBACHIA SEGUINE saksı çiçeği iç mekan bitkiler Ankara çiçek satışı site ürünümüz
DIEFFENBACHIA SEGUINE saksı çiçeği iç mekan bitkiler Ankara çiçek satışı site ürünümüz
1228 TL - Kod:988
Ankara Başkent çiçek gönder
Sizlere özel farklı bir tanzim modeli çelenk cenazeye çiçek siparişi cenaze çiçeği
Sizlere özel farklı bir tanzim modeli çelenk cenazeye çiçek siparişi cenaze çiçeği
2554 TL - Kod:732
Ankara Başkent çiçek gönder
Kaliteli ve fiyatı ucuz bir ürün cam içerisinde 12 adet kırmızı gül
Kaliteli ve fiyatı ucuz bir ürün cam içerisinde 12 adet kırmızı gül
1195 TL - Kod:2402
Ankara Başkent çiçek gönder
14 şubat sevgililer günü firmamızdan Cam içinde 12 gül çiçeği Ankara çiçek gönder firması şahane ürünümüz
14 şubat sevgililer günü firmamızdan Cam içinde 12 gül çiçeği Ankara çiçek gönder firması şahane ürünümüz
1177 TL - Kod:850
Ankara Başkent çiçek gönder

-41 TL - Kod:482
Ankara Başkent çiçek gönder
Ankara Ayaş çiçek siparişi gönderme firmamızdan size özel cam içerisinde 6 adet kırmızı gül ve oyuncak
Ankara Ayaş çiçek siparişi gönderme firmamızdan size özel cam içerisinde 6 adet kırmızı gül ve oyuncak
1313 TL - Kod:3080
Ankara Başkent çiçek gönder
Ankara Ayaş çiçekçi dükkanımızdan vazoda aşk çiçekleri Ankara çiçek gönder firması şahane ürünümüz
Ankara Ayaş çiçekçi dükkanımızdan vazoda aşk çiçekleri Ankara çiçek gönder firması şahane ürünümüz
1288 TL - Kod:3110
Ankara Başkent çiçek gönder

-41 TL - Kod:578
Ankara Başkent çiçek gönder
Ankara Ayaş Elvankent Çiçekçi firması ürünümüz En çok satılan ürün masum tek gül Ankara çiçek gönder firması şahane ürünümüz
Ankara Ayaş Elvankent Çiçekçi firması ürünümüz En çok satılan ürün masum tek gül Ankara çiçek gönder firması şahane ürünümüz
540 TL - Kod:530
Ankara Başkent çiçek gönder

-41 TL - Kod:1528
Ankara Başkent çiçek gönder
Ankara Ayaş Batıkent Çiçekçi firması ürünümüz karışık güller vazo demeti Ankara çiçek gönder firması şahane ürünümüz
Ankara Ayaş Batıkent Çiçekçi firması ürünümüz karışık güller vazo demeti Ankara çiçek gönder firması şahane ürünümüz
1318 TL - Kod:2186
Ankara Başkent çiçek gönder

-41 TL - Kod:2614
Ankara Başkent çiçek gönder

-41 TL - Kod:2836
Ankara Başkent çiçek gönder

-41 TL - Kod:554
Ankara Başkent çiçek gönder
Ankara Ayaş çiçek satışı firma ürünümüz 33 adet kırmızı gül aranjmanı Ankara çiçek gönder firması şahane ürünümüz
Ankara Ayaş çiçek satışı firma ürünümüz 33 adet kırmızı gül aranjmanı Ankara çiçek gönder firması şahane ürünümüz
4169 TL - Kod:792
Ankara Başkent çiçek gönder
Görsel ve farklı bir çiçek isteyenler için Cam içinde karışık mevsim çiçekleri Ankara çiçek gönder firması şahane ürünümüz
Görsel ve farklı bir çiçek isteyenler için Cam içinde karışık mevsim çiçekleri Ankara çiçek gönder firması şahane ürünümüz
1207 TL - Kod:1134
Ankara Başkent çiçek gönder
Özel bir tanzim isteyenler için  sandıkta sıralı gül çiçeği Ankara çiçek gönder firması şahane ürünümüz
Özel bir tanzim isteyenler için sandıkta sıralı gül çiçeği Ankara çiçek gönder firması şahane ürünümüz
1198 TL - Kod:862
Ankara Başkent çiçek gönder

-41 TL - Kod:2316
Ankara Başkent çiçek gönder

-41 TL - Kod:2842
Ankara Başkent çiçek gönder
Ankara Ayaş çiçek satışı firma ürünümüz 33 adet kırmızı gül aranjmanı Ankara çiçek gönder firması şahane ürünümüz
Ankara Ayaş çiçek satışı firma ürünümüz 33 adet kırmızı gül aranjmanı Ankara çiçek gönder firması şahane ürünümüz
4169 TL - Kod:792
Ankara Başkent çiçek gönder
Ankara Ayaş çiçekçi yolla dükkanımızdan vazoda gül ve kazablanka çiçeği Ankara çiçek gönder firması şahane ürünümüz
Ankara Ayaş çiçekçi yolla dükkanımızdan vazoda gül ve kazablanka çiçeği Ankara çiçek gönder firması şahane ürünümüz
2209 TL - Kod:3128
Ankara Başkent çiçek gönder
Ankara Ayaş Demetevler Çiçekçi firma ürünümüz Sevgini göster gülleri Ankara çiçek gönder firması şahane ürünümüz
Ankara Ayaş Demetevler Çiçekçi firma ürünümüz Sevgini göster gülleri Ankara çiçek gönder firması şahane ürünümüz
1279 TL - Kod:2314
Ankara Başkent çiçek gönder

a

Ankara çiçekçilik olarak vermiş olduğunuz çiçek siparişleriniz 28 yıllık deneyim ve işçilik ile hazırlanmaktadır.Online çiçek sitemiz üzerinden ankara çiçek firması olarak tüm ankara genelinde çiçek servisi yapmakta ve çiçek gönder işlerinizi itina ile yerine getirmekteyiz. Çiçek sipariş esnasında firmamız asla Ankara genelinde ek nakliye ücreti almamaktadır.Sitemizde kredi kartı güvenliğiniz comodo ssl firmasının güvenliğinde sağlanmaktadır. SİTEMİZİ GÜVEN İLE KULLANABİLİRSİNİZ.

* ÖNEMLİ BİLGİ ;Vermiş olduğunuz çiçek siparişlerini alt kısımdaki sipariş no kısmından takip edebilirsiniz.

0-312-285 60 AA

Sipariş No:
Ankara online çiçek gönderme - Ankara çiçekçilik Servis Hizmetleri tüm Ankara çiçek gönder ve çiçek yolla hakları Bulvar çiçekçilik tir.
 İzinsiz kopyalanamaz ve İzinsiz alınamaz.
Bulvar Çiçekçilik Hizmetleri
    ANKARA